O bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Łaskarzew. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, a nadzór merytoryczny nad jej działalnością prowadzi Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie określonych potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianie kultury i czytelnictwa poprzez udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu.

Ważnym zadaniem biblioteki jest edukacja i przygotowanie małych dzieci do wczesnych kontaktów z książką, biblioteką i Internetem. Pomoc w rozwijaniu umiejętności samokształcenia uczniów i studentów oraz otaczanie opieką seniorów i czytelników niepełnosprawnych.

Nasza misja to profesjonalna i życzliwa obsługa wszystkich użytkowników korzystających z szerokiej oferty biblioteki.